Säännöt

Käpypitsiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

1.    Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on suomenkielisenä Käpypitsiyhdistys ry ja ruotsinkielisenä Frivolitetförening rf. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

2.    Yhdistyksen tarkoitus
a.    Toimia käpypitsitaidon levittämiseksi Suomessa.
b.    Edistää kaikenlaista koulutus- ja tiedotustoimintaa, jolla käpypitsitaitoa lisätään.
c.    Kerätä tietoa Suomen käpyilijöistä eli käpypitsin tekijöistä.

3.    Yhdistyksen toiminta tarkoituksen toteuttamiseksi
a.    Valmistaa ja ylläpitää yhdistyksen kotisivuja
b.    Julkaista kotisivuilla yhdistyksen tärkeät yhteystiedot ja toimijat
c.    Julkaista kotisivuilla käpypitsimalleja, teko-ohjeita ja muuta tietoa käpyilystä
d.    Tiedottaa yhdistyksen toiminnasta verkossa; kotisivuilla, facebookissa ja mahdollisesti painetussa tai verkkolehdessä
e.    Järjestää käpyilytapaamisia ja -kursseja
f.    Järjestää näyttelyitä

4.    Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5.    Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittavat puheenjohtaja ja 2-8 varsinaista jäsentä sekä 1 varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta vuosikokouksesta.

6.    Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdessä kaksi seuraavista hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

7.    Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8.    Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sääntöjen 5 §:n mukaisesti sekä valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.

9.    Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous, jossa päätöksen on saatava hyväksytyksi tullakseen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

10.    Yhdistyksen purkaminen
a.    Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa.
b.    Purkamispäätökseen vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) annetun äänen enemmistö.
c.    Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat ja omaisuus käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

11.    Yhdistyksen jäsenrekisteri on tarkoitettu vain jäsenten yhteydenpitoa varten. Yhdistys ei luovuta henkilö- eikä osoitetietoja kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin.